Tidningsformat: 280x398 mm
Satsyta: 251x372 mm
Utfallande: Ej utfallande
Original: Digitalt via www.display-umea.se
Rastertäthet: 141 linjer/tum, färgmängd max 220%
Tryckförfarande: Rulloffset, dagstidningsrotation
Fyrfärgsskala: RGB eller CMYK - FOGRA 39
Upplaga: 22 400 ex
Boknings- och materialdag senast 10 dagar innan
respektive utgivning.
Ateljéarbete: För nyproduktion elleromarbetning/ändring av befintligt material, från 660 kr.