Sändaren's logotype

Sändaren

Religion & Spirituality · Sweden
Description
Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Sändaren bevakar, granskar och debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och samfund, gärna med ett internationellt perspektiv. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang.

Det första numret av Sändaren kom ut i november 1992. Tidningen kom till genom att Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionsförbundets tidningar, Veckoposten respektive Svensk Veckotidning,  gick samman. Inom de två samfunden har det getts ut tidningar sedan mitten av 1800-talet.
Sedan 2014 ges Sändaren ut av Verbum AB, Verbum är den ledande utgivaren av teologisk litteratur. Verbum AB är en del av mediekoncernen Berling Media AB med Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan som största ägare.
Sändaren är en nischad tidning där du dirket når den specifika målgruppen.
30-95
Age
51%
Males
49%
Females
Click the button on products to create an inquiry