Verbum's logotype

Verbum

Religion & Spirituality · Sweden
Description
Verbum AB ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är en av de ledande utgivarna av teologisk litteratur. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av digitala och fysiska mediaprodukter av högsta kvalitet.
Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar också livsfrågor, andlig vägledning och presentböcker för allmänheten. I vår tidningsutgivning ingår Kyrkans Tidning och Sändaren. Vi ger också ut församlingsblad och dylikt som uppdragsutgivningar.
Verbum ägs till stora delar av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi är ett av Sveriges äldsta bokförlag. Grunden till koncernen lades 1911 då Svenska kyrkans diakonistyrelse startade eget bokförlag med målet att säkra kyrkans nödvändiga utgivning. 
Verbum AB ingår i Berling Mediakoncernen.
Kyrkans Tidning's logotype
Kyrkans Tidning

Religion & Spirituality

Sändaren's logotype
Sändaren

Religion & Spirituality

View more
Click the button on products to create an inquiry